preloader
Đội ngũ giảng viên

Please enter value

Please enter value

Please enter value

GIÁO VIÊN

 • Card image

  John Rodriguez

  Thạc Sĩ Đại học Bristol

 • Card image

  Olivia Smith

  Tiến Sĩ Đại học Oxford

 • Card image

  Thomas Williams

  Thạc sĩ Đại học Bách khoa Catalonia

 • Card image

  Lê Anh Thư

  Thạc sĩ Đại học Khoa Học Tự Nhiên

 • Card image

  Jessica Garcia

  Thạc sĩ Đại học Claude Bernard

Với đội ngũ giáo viên được tuyển chọn kỹ lưỡng, chúng tôi cam kết.

 • Cung cấp các bài học tiếng Anh hấp dẫn và năng động, đồng thời đảm bảo hiệu quả các lớp học cho học viên từ 3 đến 17 tuổi.
 • Tham gia vào bất kỳ khía cạnh xã hội nào của chương trình, bao gồm các hoạt động và chuyến tham quan, theo yêu cầu.
 • Xây dựng các bài học thú vị và liên quan đến lợi ích cho người học cả trong và ngoài lớp học.
 • Năng động, hướng ngoại, có trách nhiệm, linh hoạt và khả năng thích ứng
 • Đảm bảo sự thích thú và an toàn tối đa của học viên trong khi tham gia khóa học
 • Đảm bảo học viên đưa ra phản hồi mang tính xây dựng và tích cực về phương pháp học tập.
 • Kiểm tra xếp lớp phân bổ học viên vào các lớp phù hợp với nhu cầu

Đội ngũ Giảng Viên

Với đội ngũ giáo viên được tuyển chọn kỹ lưỡng, chúng tôi cam kết.

 • Cung cấp các bài học tiếng Anh hấp dẫn và năng động, đồng thời đảm bảo hiệu quả các lớp học cho học viên từ 3 đến 17 tuổi. 
 • Tham gia vào bất kỳ khía cạnh xã hội nào của chương trình, bao gồm các hoạt động và chuyến tham quan, theo yêu cầu.
 • Xây dựng các bài học thú vị và liên quan đến lợi ích cho người học cả trong và ngoài lớp học.
 • Năng động, hướng ngoại, có trách nhiệm, linh hoạt và khả năng thích ứng
 • Tham gia đầy đủ vào tất cả các khía cạnh của chương trình học để đảm bảo sự thích thú và an toàn tối đa của học viên trong khi tham gia khóa học 
 • Đảm bảo học viên đưa raphản hồi mang tính xây dựng và tích cực về phương pháp học tập.
 • Kiểm tra xếp lớp phân bổ học viên vào các lớp phù hợp với nhu cầu

 

034 4693007