preloader
Tầm nhìn và sứ mệnh

Tầm Nhìn

  • Xây dựng một môi trường học tiếng Anh tiêu chuẩn quốc tế và ở đây mọi trẻ em Việt Nam đều có cơ hội được học và trải nghiệm
  • Phát triển một thế hệ Việt Nam độc lập, tự tin và có trách nhiệm; Thông qua tiếng Anh và nền tảng đào tạo giáo dục đương đại để khai phóng tối đa năng lực tiềm ẩn của các con 
  • Cung cấp kiến thức và chui rèn kỹ năng có giá trị thực tiễn để giúp cho các con hòa nhập với cộng đồng thế giới và trở thành công dân toàn cầu.

Sứ Mệnh

  • Chúng tôi tâm huyết tự hào tạo nên môi trường học tập và làm việc thân ái, vui vẻ, an toàn và tương trợ lẫn nhau. Tại ILC mọi thành quả của cá nhân hay tập thể đều được ghi nhận
  • Chúng tôi trao cho học viên chìa khóa thành công trong thế kỷ 21 thông qua việc trau dồi kiến thức và trao quyền cơ hội trong quá trình học tập tại ILC
  • Chúng tôi tồn tại, phát triển và lớn mạnh vì cộng đồng

Giá Trị Cốt Lõi

  • Con người - Thông qua sự tâm huyết và nhiệt huyết của tập thể ILC để mang đến các giá trị và trải nghiệm tốt nhất cho chính học viên của mình
  • Đam mê - Từ suy nghĩ đến hành động là kim chỉ nam cho sự vượt khó và thành công
  • Tiến bộ - Không ngừng cải thiện để phát triển
076 3207642