preloader
Please enter value

 

Lịch Học Trải Nghiệm

 

Khóa học Lịch học Khai giảng Chương Trình Địa điểm Giáo Viên
Priority Online Class Thứ 7 (09:00 - 09:40) 07/08/2021 Tiếng Anh Thiếu Nhi Bình Dương Mr. Matthe
Priority Online Class Chủ Nhật (09:00 - 09:40) 08/08/2021 Tiếng Anh Thiếu Niên Bình Dương Mr. Matthe
Priority Online Class Thứ 3 (19:00 - 19:40) 10/08/2021 Tiếng Anh Người Lớn Bình Dương Mr. Matthe
Priority Online Class Thứ 7 (09:00 - 09:40) 14/08/2021 Tiếng Anh Thiếu Nhi Bình Dương Ms. Thu Tran
Priority Online Class Chủ Nhật (09:00 - 09:40) 15/08/2021 Tiếng Anh Thiếu Niên Bình Dương Ms. Thu Tran
Priority Online Class Thứ 3 (19:00 - 19:40) 17/08/2021 Tiếng Anh Người Lớn Bình Dương Ms. Thu Tran

 

Chú ý: Quý Phụ Huynh vui lòng liên hệ được biết thêm chi tiết

Hotline: (0274) 730 9799

 

 

 

076 3207642